Jacksboro Homes by Subdivision
Subdivision  Homes
Briar Oaks Estates1  
Mesquite Estates2  
Oakridge1  
Original Townsite Jacksboro1  
Redbird Estates1  
Synterra Estates2  
Tanglewood Estates1