Emory Homes by Subdivision
Subdivision  Homes
George W Ritter1  
Greentree Estates1  
Hotchkiss Rinaldo1  
Johnson Bede Acres1  
Katy1  
Lake Fork Estates2  
Lake Fork Golf Club Estates1  
Life Estate1  
Martin Thomas1  
Meadows2  
Micajah Reeder1  
Osborn Estates West1  
Pilgrim Acres Farm1  
Timbercreek Estates1  
Woodberry Phineas1